ТОВ «Екоінтел» увійшло до ТОП-100 кращих підприємств України

ТОВ «Екоінтел» увійшло до ТОП-100 кращих підприємств України у номінаціях «Результативність та рентабельність» та «Рентабельність релізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»

          За даними Союзу національних бізнес-рейтингів, в результаті проведення у січні 2017 року загальнодержавного економічного ранжування суб’єктів господарювання, які провадять діяльність на ринку цінних паперів, ТОВ «Екоінтел» займає ІХ місце серед господарських товариств України у номінації «Результативність та рентабельність» та ІV місце в номінації «Рентабельність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), потрапивши у «Золото рейтингу».

Союз національних бізнес-рейтингів присвоює рейтинги суб’єктам господарювання  на підставі аналізу даних фінансової звітності підприємств. До розрахунку приймаються такі показники, як: чистий прибуток, рентабельність активів, рентабельність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рентабельність доходів, рентабельність діяльності, рентабельність власного капіталу. 

 

ООО «Екоинтел» вошло в ТОП-100 лучших предприятий Украины в номинациях «Результативность и рентабельность» и «Рентабельность релизованной продукции (товаров, работ, услуг)»

          По данным Союза национальных бизнес-рейтингов, в результате проведения в январе 2017 общегосударственного экономического ранжирования субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг, ООО «Екоинтел» занимает IX место среди хозяйственных организаций Украины в номинации «Результативность и рентабельность» и IV место в номинации «Рентабельность реализованной продукции (товаров, работ, услуг), оказавшись в списке «Золото рейтинга».

Союз национальных бизнес-рейтингов присваивает рейтинги субъектам хозяйствования на основании анализа данных финансовой отчетности предприятий. В расчет принимаются такие показатели, как: чистая прибыль, рентабельность активов, рентабельность реализованной продукции (товаров, работ, услуг), рентабельность доходов, рентабельность деятельности, рентабельность собственного капитала.


Все новостиEcointel © 2015